نوروفیدبک یکی از جدیدترین شیوه های درمان بیماریها و همچنین افزایش قدرت تمرکز و ذهن با استفاده از تکنولوژی است.

 

 نوروفیدبک روشی ایمن و بدون درد است که در طی آن حسگرهای که الکترود نامیده می شود، رافائل نادال تنیسور شماره یک جهان برای افزایش تمرکز و ارتقا عملکرد ذهنی و آمادگی روانی بالا استففاده می کند.

منبع : انجمن تنیس خاکی●○●Tennis Agency |ارتقای عملکرد ، افزایش تمرکز و تقویت حافظه با کمک نوروفیدبک
برچسب ها : تمرکز ,افزایش ,افزایش تمرکز